Diagnosis S.A.

ul. Gen. W. Andersa 38A

15-113 Białystok, Polska

Biuro:

+48 85 874 69 28

Infolinia:

+48 800 70 30 11

diagnosis@diagnosis.pl

sprzedaz@diagnosis.pl

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DIAGNOSIS S.A. w celu kontaktowym dotyczącym udzielenia mi informacji na temat użytkowanego urządzenia zgodnie z informacją oraz polityką cookies. Jestem świadomy/-a, że niniejszą zgodę mogę wycofać w każdej chwili. Obowiązek informacyjny Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydujących o celach i sposobach ich wykorzystania, pozostaje Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431765, NIP: 542-27-65-590, kapitał zakładowy: 603.000 PLN.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celach kontaktowych dotyczących udzielenia Państwu informacji na temat użytkowanego urządzenia.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się pod adresem https://wway.pl/kontakt/